1%
Navigáció
 

Tartalom

00_2_tartalom.pdf — PDF document, 177Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Tartalom 
 
 
Püspöki köszöntő ………………………………….  
 
Előszó – Bevezetés…………………………………    
 
6  
 
A keresztség szentsége 
 
1. Gyermek keresztelése  
    gyülekezeti istentisztelet keretében …… ………  
 
11 
2. Gyermek keresztelése családi körben ………….  
 
19 
3. Felnőtt keresztelése …………………………….  
 
31 
 
 
Kazuális szolgálatok  
 Esketés
 
4. A házasság megáldásának rendje……………….. 
 
37 
5. A házasság megáldásának emlékünnepe ……….. 
 
55 
6. A házasság megáldásának emlékünnepe  
    gyülekezeti istentisztelet keretében……………..  
 
67 
 
Ökumenikus esküvői rendek  
7. Evangélikus-katolikus esküvő  
    evangélikus templomban ………………………….  
 
73 
8. Evangélikus-katolikus esküvő  
    katolikus templomban ……………………………. 
 
81 
9. Evangélikus-református esküvő  
    evangélikus templomban …………………………  
 
89 
10. Evangélikus-református esküvő  
     református templomban ………………………… 
 
97 
11. Textuárium ……………………………………... 
          103 
 
Temetés 
12. A temetés rendje……………………………….. 
           107 
13. A temetés rövid rendje ………………………… 
           119 
14. Temetői istentisztelet ………………………….  
           127 
15. Sírkő felállítása ………………………………..  
           135 
16. Textuárium  …………………………………… 
           139 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
 
17. Személyes gyónás  ……………………………… 
 
151 
18. Gyónás és úrvacsora  …………………………… 
 
158 
19. Haldokló mellett ……………………………….. 
 
163 
20. Halott mellett ………………………………….. 
 
166 
21. Textuárium…………………………………….. 
 
169 
 
Egyházi szolgálatba állítás 
 
22. Ordináció ………………………………………  
 
193 
23. Püspök szolgálatba állítása ……………………. 
 
205 
24. Áldó igék………………………………………. 
 
221 
 
Iktatások  
 
 
 
 
 
 
 
227 
 
25. Országos felügyelő beiktatása ………………… 
 
229 
26. Teológiai tanár beiktatása  
      az Evangélikus Hittudományi Egyetemen …….  
 
241 
 
Lelkészi iktatások 
 
 
 
 
 
 
 
27. Lelkész beiktatása gyülekezeti szolgálatba
 
…   
 
251
 
28. Beosztott lelkész és helyettes lelkész  
      szolgálatba állítása …………………………..   
 
261 
29. Különleges beosztású lelkész iktatása ……….   
 
265 
30. Esperes iktatása………………………………   
 
273 
 
Nem lelkészi iktatások 
31. Az országos iroda igazgatójának beiktatása …   
 
285 
32. Egyházkerületi és  
      egyházmegyei felügyelő iktatása …………….   
 
291 
33. Gyülekezeti tisztségviselők iktatása …………   
 
299 
34. Kántor szolgálatba állítása …………………..   
 
305 
35. Hitoktatók, lektorok szolgálatba állítása …….   
 
309 
36. Intézményvezetők szolgálatba állítása ……….   
 
313 
37. Esküszövegek …………………………………  
 
317 
 
38. Nyugdíjba menő, más szolgálatba lépő  
      lelkész búcsúztatásának rövid rendje………..   
 
323 
39. Nyugdíjba menő, más szolgálatba lépő  
      lelkész búcsúztatásának rendje ………………… 
 
327 
background image
 
Szentelés és megáldás 
 
EGYHÁZI ÉPÜLET ÉS FELSZERELÉS SZENTELÉSE, 
MEGÁLDÁSA 
 
40. Egyházi épület és felszerelés  
      szentelése és megáldása ………………………….. 
339 
41. Templom alapkőletétele …………………………. 
341 
42. Templomszentelés ……………………………….. 
347 
43. Templomi berendezések felszentelése  ………….. 
369                 
      Oltár és oltárkép felszentelése   ………………….. 
369 
      Keresztelőkő felszentelése ………………………. 
372 
      Szószék felszentelése……………………………. 
374 
     Úrvacsorai edények felszentelése………………… 
376 
     Harangszentelés…………………………………... 
378 
44. Orgonaszentelés………………………………….. 
393 
45. Gyülekezeti ház és terem felszentelése …………. 
399 
46. Lelkészlakás megáldása ………………………… 
411 
47. Családi otthon megáldása ………………………. 
417 
48. Új egyházi óvoda, iskola megáldása……………. 
421 
49. Új diakóniai intézmény megáldása …………….. 
435 
50. Ravatalozó felszentelése ……………………….. 
451 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek