1%
Navigáció
 

Áldások az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24_aldo_igek_texturarium.pdf — PDF document, 255Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
221 
 
 
 
24. ÁLDÁSOK 
az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba 
indításhoz 
 
1.
 
Az  Úr  a  te  kősziklád,  várad  és  megmentőd,  benne  lelj 
oltalmat.  Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy 
sokak üdvösségére. 
Zsolt 18,2
 
2.
 
Legyen pásztorod az Úr, hogy bővölködj áldásában. Az 
Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy  sokak 
üdvösségére
Zsolt 23,1
 
3.
 
Ne  szégyelld  az  evangéliumot,  mert  Isten  ereje  az 
minden  hívő  üdvösségére.  Az  Úr  áldjon  meg  téged, 
hogy áldás légy sokak üdvösségére. 
Róm 1,16
 
4.
 
Akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, szárnyra 
kelnek, mint a sas futnak, és nem lankadnak el, járnak, 
és nem fáradnak el. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás 
légy sokak üdvösségére. 
Ézs 40,31
 
5.
 
Az  Úr  jósága  és  szeretete  őrizzen  életed  minden 
napján. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak 
üdvösségére.
 
Zsolt 23,6
 
6.
 
Az Úr tanítson meg útjaira és vezessen hűségesen. Az 
Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy  sokak 
üdvösségére
. 
Zsolt 25,4
 
background image
Áldások 
az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 
 
222 
 
7.
 
Legyen  erőd  és  pajzsod  az  Úr,  akiben  teljes  szívvel 
bízhatsz.  Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy 
sokak üdvösségére.
 
Zsolt 28,7
 
8.
 
Segítsen  meg  téged  az  Úr,  vidámítsa  meg  szívedet, 
hogy hálát adhass neki. Az Úr áldjon meg téged, hogy 
áldás légy sokak üdvösségére.
 
Zsolt 2,8,8
 
9.
 
Öltöztessen  örömbe  az  Úr,  hogy  örökké  magasztald 
Istened. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak 
üdvösségére.
 
Zsolt 30,12
 
10.
 
 Az  Úr,  akiben  bízol,  mentsen  meg  ellenségeidtől,  és 
tartsa kezében sorsodat. Az Úr áldjon meg téged, hogy 
áldás légy sokak üdvösségére.
 
Zsolt 31,15 
11.
 
 Az  Úr  legyen  oltalmad,  óvjon  meg  a  bajtól,  hogy 
örvendhess  szabadításának.  Az  Úr  áldjon  meg  téged, 
hogy áldás légy sokak üdvösségére.
 
Zsolt 32,7
 
12.
 
 Ragyogjon rád az Úr arca és segítsen hűségesen. Az Úr 
áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy  sokak  üdvösségére.
 
Zsolt 31,17
 
 
 
13.
 
 Az Úr, akiben bízol, mindenkor árassza rád szeretetét. 
Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy  sokak 
üdvösségére.
 
Zsolt 32,10
 
 
 
14.
 
 Az Úr éreztesse veled jóságát, és mutassa meg rajtad, 
hogy  boldog  az  az  ember,  aki  hozzá  menekül.  Az  Úr 
áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy  sokak  üdvösségére.
 
Zsolt 34,9
 
15.
 
 Az Úr ne vonja meg tőled irgalmát, szeretete és hűsége 
őrizzen szüntelen. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás 
légy sokak üdvösségére.
 
Zsolt 40,12 
 
 
background image
Áldások 
az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 
 
223 
 
16.
 
 Az  Úr  legyen  veled  szüntelen,  fogja  kezedet,  és 
vezessen tanácsával, hogy végül dicsőségében részesülj. 
Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy  sokak 
üdvösségére.
 
Zsolt 73,23
 
17.
 
 Adj erőt, Uram, szolgádnak, segítsd és vigasztald, hogy 
jóságod  jelévé  legyen!  Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy 
áldás légy sokak üdvösségére.
 
Zsolt 86,16 
18.
 
 Legyen veled az Úr jóindulata, és munkád gyümölcsét 
tegye  maradandóvá.  Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy 
áldás légy sokak üdvösségére.
 
Zsolt 90,17
  
19.
 
 Az  Úr  szeretete  támogasson,  amikor  erőd  roskad.  Ha 
megtelik  szíved  aggodalommal,  vigasztalása  üdítse  fel 
lelkedet. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak 
üdvösségére.
 
Zsolt 94,19
 
20.
 
 Viseljen  rá  gondot  az  Úr,  hogy  meglásd  övéi  jólétét, 
örülj örömüknek és népével együtt dicsőítsd őt. Az Úr 
áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy  sokak  üdvösségére
Zsolt 106,4
  
21.
 
 Ragyogtassa  rád  arcát  az  Úr,  és  mint  szolgáját, 
tanítson meg rendelkezéseire. Az Úr áldjon meg téged, 
hogy áldás légy sokak üdvösségére.
 
Zsolt 119,135)
 
 
22.
 
 Segítséged jöjjön mindenkor az Úrtól, aki az eget és a 
földet alkotta. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy 
sokak üdvösségére
Zsolt 121,2.
 
23.
 
 Az  Úr  őrizzen  meg  jártodban-keltedben,  most  és 
mindörökké.  Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy 
sokak üdvösségére.
 
Zsolt 121,8
 
background image
Áldások 
az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 
 
224 
 
24.
 
 Áldjon  meg  az  Úr,  hogy  láthasd  népe  jólétét  egész 
életedben.  Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy 
sokak üdvösségére.
 
Zsolt 128,5 
 
25.
 
 Mentsen  meg  az  Úr  a  gonosz  emberektől,  és  mint 
hatalmas szabadító, oltalmazzon a küzdelem idején. Az 
Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy  sokak 
üdvösségére.
 
Zsolt 140,1 
26.
 
 Siessen segítségedre az Úr, amikor hozzá kiáltasz. Ne 
engedje,  hogy  szíved  rosszra  hajoljon.  Az  Úr  áldjon 
meg  téged,  hogy  áldás  légy  sokak  üdvösségére.
 
Zsolt 
141,1 
27.
 
 Adja  meg  az  Úr  szíved  vágyát,  és  teljesítse  minden 
kérésedet.  Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy 
sokak üdvösségére.
 
Zsolt 20,3-6 
28.
 
 Az  Úr  tanítson  akarata  teljesítésére.  Lelke  vezéreljen 
az  egyenes  úton.  Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás 
légy sokak üdvösségére.
 
Zsolt 143,10a
 
 
29.
 
 Őrizze  meg  életedet  az  Úr,  és  vezessen  ki  minden 
nyomorúságból, az ő nevéért. Az Úr áldjon meg téged, 
hogy áldás légy sokak üdvösségére.
 
Zsolt 143,10b            
30.
 
 Elég  neked  az  én  kegyelmem  –  ezt  mondja  az  Úr  –, 
mert  az  én  erőm  erőtlenség  által  ér  célhoz.  Az  Úr 
áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy  sokak  üdvösségére
2Kor 19,2
 
31.
 
 Ragaszkodj a reménység hitvallásához ingadozás 
nélkül, mert hű az, aki ígéretet tett. Az Úr áldjon meg 
téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. 
Zsid 10,23-24 
32.
 
 A békesség Istene tegyen készségessé minden jóra, 
hogy cselekedd az ő akaratát Jézus Krisztus által, akié a 
background image
Áldások 
az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 
 
225 
 
dicsőség örökkön örökké. Ámen. Az Úr áldjon meg 
téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. 
Zsid 13,20-21 
33.
 
 
A reménység Istene töltsön be teljes örömmel és 
békességgel a hit által,  hogy bővölködj a 
reménységben a Szentlélek ereje által. Az Úr áldjon 
meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. 
Róm 
15,13
 
34.
 
 Legyen  az  Úrnak,  a  mi  Istenünknek  jótetszése  rajtad: 
kezed munkáját tegye maradandóvá! Az Úr áldjon meg 
téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. 
Zsolt 90,7 
35.
 
 A hegyek megmozdulnak és a halmok  megrendülnek; 
de  az  én  irgalmasságom  nem  mozdul  tőled,  és 
békességem szövetsége nem rendül meg,  – így szól az 
Úr, aki könyörül rajtad. Az Úr áldjon meg téged, hogy 
áldás légy sokak üdvösségére. 
Ézs 54,10
       
36.
 
 Irgalmas Isten az Úr, a te Istened, ő nem hagy el téged. 
Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy  sokak 
üdvösségére. 
5Móz 4,31
 
37.
 
 Az  Úr  megőriz  téged  minden  rossztól,  megőrzi 
lelkedet. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak 
üdvösségére. 
Zsolt 121,7
    
38.
 
 Így  szól  az  Úr:  Ne  félj,  mert  megváltottalak,  neveden 
szólítottalak  téged,  enyém  vagy.  Az  Úr  áldjon  meg 
téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. 
Ézs 43,1 
39.
 
 Az  Úr  irányítsa  szívedet  Isten  szeretetére  és  Krisztus 
állhatatosságára.  Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás 
légy sokak üdvösségére. 
2Thessz 3,5
 
background image
Áldások 
az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 
 
226 
 
40.
 
 A  békesség  Istene  szenteljen  meg,  és  őrizzen  meg 
feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 
Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy  sokak 
üdvösségére. 
1Thessz 5,23
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek