1%
Navigáció
 

Iktatások

24b_Iktatasok.pdf — PDF document, 66Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
227 
 
 
Iktatások 
 
 
 
Az  egyházban,  mint  Krisztus  testében  minden  tagnak  megvan  a 
maga  sajátos  szolgálata  Isten  kegyelmi  ajándékának  és  a  tag 
hitének  mértéke  szerint.  Minden  tagnak  ismernie  kell  a  reá  bízott 
szolgálatot, annak  kereteit és tartalmát, hogy senki se  avatkozzék 
más  dolgába,  hanem  a  különböző  szolgálatok  egymásba 
illeszkedésével  jó  rendben  épüljön  Krisztus  egyháza.  E  rend 
érdekében  szükséges,  hogy  akik  elhívatás  és  megbízás  alapján 
hivatalos  szolgálatot  végeznek  az  egyházban,  azokat  az  egyház 
elöljárói  az  egyház  nyilvánossága  előtt  állítsák  szolgálatba.  Ez 
történik  az  iktatással  istentisztelet  és  közgyűlés  keretében.  Így 
egészíti ki egymást a liturgikus és egyházjogi aktus.  
Az egyházi szolgálatra elhívottak egyik csoportjának sajátos feladata a 
nyilvános igeszolgálat, amelyre az ordináció hatalmazza fel és kötelezi 
a  szolgálattévőt.  Ezek: a  gyülekezeti lelkész,  az  esperes,  a  püspök,  a 
teológiai tanár, a különleges beosztású lelkész, a  helyettes lelkész és 
a  megbízott  lelkész.  Az  egyházi  szolgálatok  másik  csoportja  az 
egyház hivatalos igeszolgálatát támogatja és tehermentesíti. Ezeket a 
szolgálatokat  nem  élethivatásként,  hanem többnyire  meghatározott 
időre  vállalják.  Istentiszteleti  iktatásuknál  kifejezésre  jut  az 
elkötelezés  korlátozottsága.  Ugyanakkor  az  egyház  rájuk  és 
szolgálatukra is kéri Isten kegyelmét és áldását. 
Az  iktatásnak  mindig  van  egyházjogi  vonatkozása  is.  Ez  már  az 
iktató  istentisztelet  különböző  szövegeiben  is  kifejezésre  jut.  De  az 
iktatás  tényét,  és  az  abból  folyó  egyházjogi  következményeket  az 
istentisztelet  után  az  illetékes  egyházkormányzati  testület  ülése 
jelenti ki, és foglalja jegyzőkönyvbe. 
Az  iktatásoknál  a  lekció,  az  iktató  kérdések,  a  kézadás,  az 
eskütétel és az iktató forma rendje és szövege nem változtatható meg, 
és nem hagyható ki. 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek