1%
 

A Graduálénekek és a heti énekek

A Graduálének az istentisztelet központi éneke, amelynek kiválasztását elsõsorban az adott ünnep egyházi éven belüli szerepe határozza meg. Alkalmazkodik egyházunk igeolvasási rendjéhez, az egyes ünnepek Kollekta imádságához és az Introitus zsoltárhoz is. A heti ének ezeken túl figyelembe veszi az adott idõszak útmutatóbeli heti igéjét is.

A Graduálénekek és a heti énekek.pdf — PDF document, 23Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

A Graduálénekek

és a heti énekek

A Graduálének az istentisztelet központi éneke, amelynek ki-
választását elsõsorban az adott ünnep egyházi éven belüli sze-
repe határozza meg. Alkalmazkodik egyházunk igeolvasási
rendjéhez, az egyes ünnepek Kollekta imádságához és az Int-
roitus zsoltárhoz is. A heti ének ezeken túl figyelembe veszi az
adott idõszak útmutatóbeli heti igéjét is.

AZ ÜNNEP NEVE

AZ ÉNEK KEZDÕ SORA

ÉNEKSZÁM

Advent 1.

Jöjj, népek Megváltója

131

Heti ének

Mint fogadjalak téged

141/805

Advent 2.

Áldott az egek Ura

142/804 

Heti ének

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel

133

Advent 3.

Várj, ember szíve, készen

140

Heti ének

Istennek szent Fia

136

Advent 4.

Jer, tárjunk ajtót

137

Heti ének

Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítõ

149

Szenteste

Mennybõl jövök most hozzátok

150

vagy

Jézus Krisztus, dicsértessél

154

Karácsony ünnepe

Hadd zengjen énekszó

151

vagy

Jöjj, Isten népe, áldjuk õt

156

Karácsony második napja

Fel útra, ti hívek

163

vagy

Hirdetek tinéktek

159

Szt. István vértanú ünnepe

Mindenkor veled vagyok

394

Szt. János apostol

és evangélista

Zengjen a hála, dicséret

399

Heti ének karácsony hetében

Itt a karácsony! Itt a Megváltó!

171

Karácsony utáni vasárnap

Kit sok boldog pásztor dicsért

152

Óév este

Szép Hajnalcsillag

397

vagy

Nap és év elröpül

174

567

background image

AZ ÜNNEP NEVE

AZ ÉNEK KEZDÕ SORA

ÉNEKSZÁM

Újév

Jézus legyen jelszavunk

182

vagy

Mennyei Király születék

180 

Heti ének az évváltásnál

Az élõ Isten járt velem

349 

Az esztendõ elsõ vasárnapja

Mit Isten tesz, mind jó nekem

348

vagy

Jézus, boldogságom

357

Heti ének

Most zengjen hálaének

181

Vízkereszt

Égi csillag tiszta fénye

185

vagy

Kelj fel, öltözz fénybe

186

Vízkereszt utáni 1. vasárnap

Felséges Jézus

371

Heti ének

Szép fényes Hajnalcsillagom

361

Vízkereszt u. 2. vasárnap

Ki dolgát mind az Úrra hagyja

331

Heti ének

Bízom benned, szent Úristen

437

Vízkereszt u. 3. vasárnap

Légy velünk kegyelmeddel

277

Heti ének

Mily boldog, aki Jézusban

384

Vízkereszt u. 4. vasárnap

Ó, segíts, Jézus, te fény vagy

374

Heti ének

Dicsõült helyeken

50

Vízkereszt u. 5. vasárnap

Krisztus népe Isten nagy csodája

269

Heti ének

Jézus, éltem hû vezére

391

Vízkereszt u. utolsó vasárnap Krisztus, menny, föld Alkotója

358

Heti ének

Isten nékem erõm, bizodalmam

338 

Hetvened vasárnap

Eljött hozzánk az üdvösség

320

Heti ének

Jer, dicsérjük az Istennek Fiát

363

Hatvanad vasárnap

Úr Jézusunk, fordulj hozzánk

279

Heti ének

Új világosság jelenék

258

Ötvened vasárnap

Lelkem, vigyázz, készülj fel

441

Heti ének

Ó, Jézus, kincsem, vigaszom

503

Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) Hallgass meg minket, nagy Úristen  275

Heti ének

Úr Jézus, hozzád kiáltok

75

Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere) Úristen, most eléd lépek

81

Heti ének

Királyi zászló jár elöl

189

Böjt 3. vasárnapja (Oculi)

Krisztus, ártatlan Bárány

188

vagy

A Bárány hordja csendesen

370

Heti ének

Jöjj, hogyha bûnöm éget

416

568

FÜGGELÉK

background image

AZ ÜNNEP NEVE

AZ ÉNEK KEZDÕ SORA

ÉNEKSZÁM

Böjt 4. vasárnapja (Laetare)

Jézus, édes emlékezet 

360

vagy

Jézus, boldogságom

357 

Heti ének

Paradicsomnak te szép élõ fája

365

Böjt 5. vasárnapja (Judica)

Dicsõítünk, Krisztus, aki szenvedtél 199

Heti ének

Gyõzhetetlen én kõszálom

379

Virágvasárnap (Palmarum)

Én lelkem, útra készülj

209

Heti ének

Ó, drága Jézus, vajon mit vétettél

198

Nagycsütörtök

Áldassék Isten, hála jóságáért

304

vagy

Krisztus Jézus, mi Megváltónk

303

Nagypéntek

Ó, Krisztusfõ, sok sebbel

200

vagy

A Bárány hordja csendesen

370

Passióolvasásra

Jézus, szenvedésedrõl

204

Nagyszombat

Sírod ölén, Íme, békén Pihensz már 212

Húsvét hajnal

Krisztus feltámadt

213

Húsvét ünnepe

Jézus, Megváltónk sírba szállt

215

Húsvét 2. napja 

Két tanítvány indul útnak

221

vagy

Feltámadt Isten szent Fia

218

Heti ének húsvét hetében

Dicsõség néked, Istenünk

216

1. vasárnap
(Quasi modo geniti)

Jézus Krisztus, Üdvözítõnk

214

Heti ének

Gyõzelmet vettél

388

2. vasárnap
(Misericordia Domini)

Az Úr az én hû pásztorom

334

Heti ének

Semmit ne bánkódjál

261

3. vasárnap (Jubilate)

Öröm van nálad

364

Heti ének

Nagy hálát adjunk

48

4. vasárnap (Cantate) 

Mi Urunk, édes Atyánk

233

Heti ének

Jer, örvendjünk, keresztyének

318

5. vasárnap (Rogate)

Mi Atyánk, ki vagy mennyekben

72

Heti ének

Mindenek meghallják

322

Mennybemenetel ünnepe

Ó, mi Urunk, Krisztus Jézus

278

vagy

Mi Urunk Jézus mennybe tért

226

569

A Graduálénekek és a heti énekek

Húsvét  ünnepe  utáni

background image

AZ ÜNNEP NEVE

AZ ÉNEK KEZDÕ SORA

ÉNEKSZÁM

Húsvét ünnepe utáni
6. vasárnap (Exaudi)

Szívemet hozzád emelem

321

Heti ének

Jézus Krisztus, egy Mesterünk

366

Pünkösd ünnepe

Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd be… 229

Heti ének

Jöjj, égi szent láng

239

Pünkösd 2. napja 

Jövel, Szentlélek Úristen, Lelkünknek 234

vagy

Ó, jöjj, Teremtõ Szentlélek

231 

Szentháromság ünnepe

Téged, Úristen, mi keresztyének

41

Heti ének

Az Urat áldom én

250

1. vasárnap 

Imádjátok Istenünket

65

Heti ének

Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét

232

2. vasárnap 

Dicsértessék, Uram, örökké szent neved 61

Heti ének

Jöjjetek, Isten Fia hív

435

3. vasárnap

Bûnösöknek Megváltója

382

Heti ének

Eltévedtem, mint juh

422

4. vasárnap

Úgy fogadd be a testvért

474

Heti ének

Ékes dolog ismerni

67

5. vasárnap

Ébredj, bizonyságtévõ lélek

467

Heti ének

Jöjj le hozzánk, jer közénk

284

6. vasárnap

Jézusunk a Jordánhoz ment

295

Heti ének

Csillagoknak alkotója

359

7. vasárnap

Átölelt Isten nagy kegyelme

327

Heti ének

Velem vándorol utamon Jézus

459

8. vasárnap

Emberek s angyalok szavával szólhat 442

Heti ének

Szentlélek, öröm Lelke

238

9. vasárnap

Jézus a szõlõtõ, mi vesszõk vagyunk 395

Heti ének

Légy hû, állj meg szent hitedben

439

10. vasárnap

Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe 460

Heti ének

Áldj meg minket, Úristen

323

11. vasárnap

Kegyelemnek szép rózsája

456

Heti ének

Mélységes mélybõl kiáltunk

402

12. vasárnap

Én lelkem, áldva áldjad

45

Heti ének

Szent, örök Isten

431

570

FÜGGELÉK

Szentháromság  ünnepe  utáni

background image

AZ ÜNNEP NEVE

AZ ÉNEK KEZDÕ SORA

ÉNEKSZÁM

13. vasárnap 

Testvéreim javáért fáradnom, küzdenem 455

Heti ének

Ízt ad a só, megtart

473

14. vasárnap

Támadj fel új életre már 

225

vagy

Ó, Jézus, amikor sokan

461

Heti ének

Mely igen jó az Úristent dicsérni

47

15. vasárnap

Minden e földön 

372

vagy

Ó, én lelkem mért csüggedsz el

341

Heti ének

Ki dolgát mind az Úrra hagyja

331

16. vasárnap

Áldó hatalmak oltalmába rejtve

355

Heti ének

Mit Isten akar énvelem

332

17. vasárnap

Istenem úgy szeret

446

Heti ének

Kelj fel, kelj fel, fényes nap

265

18. vasárnap

Szívbõl szeretlek, Jézusom

362

Heti ének

Jöjjetek, testvérek, közeleg az este

444

19. vasárnap

Adj békét a mi idõnkben

291

Heti ének

Kihez folyamodjam kívüled

413

20. vasárnap

A Sion hegyén, Uram Isten

488

Heti ének

Dicsérjük Istent! Mind, ki féli

52

21. vasárnap

Jézus hív: „Jertek énutánam”

438

Heti ének

Lelki próbáimban, Jézus, légy velem 451

22. vasárnap

Szentlélek égi lángja

466

Heti ének

Ne hagyj elesnem, felséges Isten

79

23. vasárnap

Dicséret, tisztesség legyen, Kegyelem 56

Heti ének

Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk

44

24. vasárnap

Már megyek békén, örömmel

500

Heti ének

Fel, mert az irgalom

449

Ítélet vasárnapja

Ama nap, a harag napja

495

Heti ének

Életünkben szüntelen

499

Reménység vasárnapja

Bizony betelik az idõ

502

Heti ének

Kik Jézushoz hazatértek

526

Örök élet vasárnapja

Harsány szó kiált az éjbe

493

Heti ének

Hány hívõ érte el az égi célt

454

571

A Graduálénekek és a heti énekek

Szentháromság  ünnepe  utáni

background image

AZ ÜNNEP NEVE

AZ ÉNEK KEZDÕ SORA

ÉNEKSZÁM

Reformáció ünnepe

Erõs vár a mi Istenünk

254/256

vagy

Új világosság jelenék

258

Apostolok és evangélisták (ált.) Hány hívõ érte el

454

vagy

Kegyelemnek szép rózsája

456

Jan. 25. Pál apostol megtérése Jézusom, Krisztusom

381

Febr. 2. Jézus bemutatása

Már megyek békén, örömmel

500

Jún. 24. Keresztelõ János

születése

Hogyne dicsérném az Istent

53

Szept. 29. Szt. Mihály fõangyal Ne csüggedj el, kicsiny sereg

260

vagy

Az Úristen nagy nevének

60

Az evangélium szolgálata

Ízt ad a só, megtart

473

vagy

Mind elvégezted, Jézusunk

478

Aratási hálaadás

Jer, menjünk hû lélekkel

492

vagy

Urunk, hála, hogy te táplálsz

71

Templomszentelési ünnep

Mondjatok dicséretet

276

vagy

Áll az Úristen temploma

288

Bibliavasárnap

Van örök kincsünk

286

vagy

Mint édesatyja asztalát

289

Halottak emlékezete

Hány hívõ érte el

454

vagy

Boldogok, akik az Úrban

517

Könyörgõ istentisztelet

Legdrágább ajándékodért

241

Könyörgõ istentisztelet

tragédia idején

Mint a szép hûvös patakra

76

vagy

Uram Jézus, én imádságomra

421

Hálaadó ünnep

Téged, Úristen, mi keresztyének

41

vagy

A hatalom Istenének

64

Gusztáv Adolf szolg. vas.

Jöjjetek, testvérek

444

vagy

Egy Istenünk és egy Urunk van

447

A békesség szolgálata

Szentlélek égi lángja

466

vagy

Béke legyen a nap alatt

465

Médiavasárnap (Sajtóvasárnap) Megváltónk, kérünk téged

471

vagy

Lásd meg a mennybõl, Úristen

257

572

FÜGGELÉK

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek