1%
Navigáció
 

Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv II.

Kazuális, szentelő és áldó szolgálatok – „Nullverzió”

File Címlap
 
File Tartalom
 
File Bevezetés
 
File A keresztelés rendje, gyülekezeti istentisztelet keretében
 
File Keresztelés családi körben
 
File Felnőtt-keresztelés
 
File A házasság megáldása
 
File A házasság megáldásának emlékünnepe
 
File A házasság megáldásának emlékünnepe – gyülekezeti (vasárnap délelőtti) istentiszteleten
 
File Ökumenikus esketési szertartás, ha a felek egyike evangélikus, másika katolikus – evangélikus templomban
 
File A házasságkötés ökumenikus szertartása, ha a felek egyike evangélikus, másika katolikus – katolikus templomban
 
File Ökumenikus esketési szertartás, ha a felek egyike evangélikus, másika református – evangélikus templomban
 
File Ökumenikus esketési szertartás, ha a felek egyike evangélikus, másika református – református templomban
 
File Esketési alapigék
 
File A temetés rendje
 
File A temetés rövid rendje
 
File A temetői istentisztelet
 
File Sírkő felállítása
 
File Temetési alapigék
 
File Személyes gyónás
 
File Igék a lelkipásztori szolgálathoz
 
File Az ordináció (lelkészszentelés) liturgiája
 
File Püspök szolgálatba állítása
 
File Áldások az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz
 
File Iktatások
 
File Az országos felügyelő iktatása
 
File Teológiai tanár iktatása
 
File Lelkész beiktatása gyülekezeti szolgálatba
 
File Beosztott lelkész és helyettes lelkész szolgálatba állítása
 
File Különleges beosztású lelkész iktatása
 
File Esperes iktatása
 
File Az Országos Iroda igazgatójának beiktatása
 
File Egyházkerületi, egyházmegyei felügyelő iktatása
 
File Gyülekezeti tisztségviselő iktatása
 
File Kántor szolgálatba állítása
 
File Lektorok, hitoktatók szolgálatba állítása
 
File Intézményvezető szolgálatba állítása
 
File Iktatási esküszövegek
 
File Búcsú istentisztelet rövid rendje
 
File Búcsú istentisztelet – teljes
 
File Egyházi épület és felszerelés szentelése, megáldása
 
File Templom alapkőletétele
 
File Templomszentelés
 
File Templomi berendezések felszentelése
 
File Orgonaszentelés
 
File Gyülekezeti ház és gyülekezeti terem felszentelése
 
File Lelkészlakás megáldása
 
File Családi otthon (ház, lakás) megáldása
 
File Egyházi óvoda vagy iskola megáldása
 
File Új diakóniai intézmény megáldása
 
File Ravatalozó felszentelése
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek