Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv

Készítette a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Közgyûlésétõl kapott mandátum alapján létrehívott Agendaszerkesztõ és Liturgiai Bizottság az egyház püspökeinek vezetésével. Budapest, 1998–2007. Kiadta a Luther Kiadó, Budapest, 2007. Jelen kötet anyagát egyházunk, mint alternatív istentiszteleti lehetőséget vezette be. A könyv a templomi istentiszteletek rendjét tartalmazza.

File Tartalom - előszó
 
File Bevezetés
 
File Imádságok szolgálat előtt és után
 
File Hitvallások, Miatyánk, áldásformák
 
File A vasárnapi istentisztelet rövid rendje (Raffay - Prőhle)
 
File Az istentiszteleti rend felépítése
 
File Az istentiszteleti rend felépítése magyarázatokkal
 
File Liturgikus istentiszteleti rend
 
File Énekverses istentiszteleti rend
 
File Egyszerű istentiszteleti rend
 
File Vasárnap esti istentiszteleti rend
 
File A vasárnapi istentisztelet énekverses rendje (Raffay - Prőhle)
 
File A vasárnapi istentisztelet liturgikus rendje (Raffay - Prőhle)
 
File Az istentisztelet változó részei
 
File Bűnbánati imádságok (Raffay-Prőhle)
 
File A graduáléénekek és a heti énekek
 
File Általános könyörgő imádságok
 
File Gyónó istentisztelet
 
File Reggeli közös imádság
 
File Esti közös imádság
 
File Tamás mise
 
File Tanévzáró istentisztelet
 
File A családi istentisztelet rendje
 
File Ökumenikus igeliturgia az evangélikus templomban
 
File A karácsonyesti istentisztelet rendje
 
File Passiói istentisztelet rendje
 
File Könyörgés Luther litániája nyomán
 
File Húsvét hajnali istentisztelet rendje
 
File Krisztus dicséret
 
File Gyermek keresztelése istentisztelet keretében
 
File Gyermek keresztelése családi körben
 
File Tanévnyitó istentisztelet
 
File Keresztelési emlékünnep
 
File Konfirmációi vizsga
 
File Felnőtt keresztelése
 
File Konfirmációi istentisztelet
 
File Gyászistentisztelet és temetés rendje
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek