Az istentiszteleti rend felépítése

03_az_istentiszteleti_rend_felepitese.pdf — PDF document, 22Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Az istentiszteleti rend
felépítése és magyarázata
background image
3.
Az istentiszteleti rend felépítése
I. E
LÕKÉSZÜLET
H
ARANGOZÁS
, [
BEVONULÁS
]
K
ÖSZÖNTÉS
E
LÕJÁTÉK
,
GYÜLEKEZETI ÉNEK
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
G
YÓNÁS
(
BÛNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
/
KEGYELEMHIRDETÉS
)
II. B
EVEZETÕ RÉSZ
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
K
RISZTUS IMÁDÁSA
(K
YRIE
)
D
ICSÕÍTÉS
(G
LORIA IN EXCELSIS
)
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
III. I
GEI RÉSZ
I
GEOLVASÁS
(L
EKCIÓ
) I.
I
GEOLVASÁS
(L
EKCIÓ
) II.
E
LÕJÁTÉK
,
AZ ÜNNEP ÉNEKE
(G
RADUÁLÉNEK
)
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
,
IGEHIRDETÉS
[I
GEHIRDETÉSI ÉNEK
]
H
ITVALLÁS
(C
REDO
)
(K
ERESZTELÉS
)
H
IRDETÉS
NEKKARI SZOLGÁLAT VAGY GYÜLEKEZETI ÉNEK
]
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG
(O
RATIO OECUMENICA
)
42
background image
IV. Ú
RVACSORAI RÉSZ
Ú
RVACSORAI ÉNEK VAGY ÉNEKVERS
A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE
(S
URSUM CORDA
)
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG
(P
RAEFATIO
)
S
ZENT
,
SZENT
,
SZENT
! (S
ANCTUS
)
A S
ZENTLÉLEK HÍVÁSA
(E
PIKLÉZIS
)
S
ZERZÉSI IGÉK
E
MLÉKEZZÉL MEG
, U
RUNK
… (A
NAMNÉZIS
)
M
IATYÁNK
A
Z
Ú
R BÉKESSÉGE
(P
AX
)
I
STEN
B
ÁRÁNYA
(A
GNUS
D
EI
)
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE
(C
OMMUNIO
)
I
MÁDSÁG
(P
OSTCOMMUNIO
)
V. K
ÜLDÉS
,
ÁLDÁS
E
LBOCSÁTÁS
Á
LDÁS
Z
ÁRÓÉNEK
U
TÓJÁTÉK
43
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek