Prőhle-féle Agenda

Az Agendát összeállította és átdolgozta: D. dr. Prőhle Károly. Luther Kiadó, Budapest, 2008.

File Címnegyed és előszó
 
File Hitvallás, Miatyánk, Áldás
 
File Bevezetés: az istentisztelet
Isten népének istentiszteleti élete - A gyülekezeti istentisztelet
File A lelkész imádsága
Szolgálat előtt - Szolgálat után
File Istentiszteleti rendek
A vasárnapi istentisztelet énekverses rendje - A vasárnapi istentisztelet liturgikus rendje - A vasárnapi istentisztelet rövid rendje - A mindennapi istentisztelet énekverses rendje - A mindennapi istentisztelet liturgikus rendje - A mindennapi istentisztelet rövid rendje - Karácsonyi istentisztelet rendje - Passiói istentisztelet rendje
File Az istentisztelet változó részei
Az egyházi év szerint változó szövegek - Alkalmak szerint változó szövegek - Zsoltárok
File Istentiszteleti imádságok
Ünnepi imádságok - Reggeli és esti imádságok - Alkalmi imádságok - Általános könyörgő imádságok
File Keresztelés
Gyermek keresztelése: általános rend - Gyermek keresztelése: rövidített rend - Sürgős keresztelés - Felnőtt keresztelése - Keresztelési alapigék
File Egyházkelés
Egyházkelés rendje, ha a gyermek él - Egyházkelés rendje, ha a gyermek nem él
File Konfirmáció
Konfirmációi vizsga rendje - Konfirmációi istentisztelet rendje - Konfirmációi alapigék és áldások
File Áttérés
 
File Esketés
Esketés rendje - Esketési emlékünnep rendje - Esketési alapigék
File Lelkipásztori szolgálatok
Lelkipásztori beszélgetés - Gyónás és úrvacsora - Beteg mellett - Halottas háznál - Sírkő felállítása - Halottak emlékezete
File Temetés
A temetés énekes rendje - A temetés rövid rendje - Megemlékezés temetésről - Bűnbánati zsoltárok - Igék felolvasásra - Temetési imádságok - Bevezető igék a sírnál - Temetési kollekták - Temetési alapigék
File Lelkészavatás
A lelkészavatás rendje - Lelkészavatási áldások
File Lelkészi munkatárs kibocsátása
 
File Iktatás
Lelkész iktatása - Esperes iktatása - Püspök iktatása - Teológiai tanár iktatása - Különleges beosztású lelkész iktatása - Helyettes lelkész, segédlelkész, lelkészi munkatárs iktatása - Gyülekezeti tisztségviselő iktatása - Egyházmegyei, egyházkerületi, országos felügyelő iktatása - Esküszövegek
File Egyházi épület és felszerelés szentelése
Templom alapkőletétele - Templomszentelés - Renovált templom szentelése - Oltár és oltárkép szentelése - Keresztelőkő szentelése - Szószék szentelése - Úrvacsorai felszerelés szentelése - Orgona szentelése - Harangszentelés - Gyülekezeti ház szentelése - Lelkészlak szentelése
File Liturgikus rendek kottával
A vasárnapi istentisztelet - A mindennapi istentisztelet
File Általános útmutató
 
File Tartalom
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek