Tartalom

18Tartalom569-572.pdf — PDF document, 23Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
TarTalom
Előszó
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HiTvallás, miaTyánk, áldás
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
BEvEzETés: az isTEnTiszTElET
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
1. Isten népének istentiszteleti élete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2. A gyülekezeti istentisztelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
i. a lElkész imádsága
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1. Szolgálat előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
2. Szolgálat után . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
ii. isTEnTiszTElETi rEndEk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
1. A vasárnapi istentisztelet énekverses rendje . . . . . . . . . . . . . . .
33
2. A vasárnapi istentisztelet liturgikus rendje . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3. A vasárnapi istentisztelet rövid rendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. A mindennapi istentisztelet énekverses rendje . . . . . . . . . . . . .

. A mindennapi istentisztelet liturgikus rendje . . . . . . . . . . . . . .
7
. A mindennapi istentisztelet rövid rendje . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
7. Karácsonyi istentisztelet rendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
8. Passiói istentisztelet rendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
iii. az isTEnTiszTElET válTozó részEi
. . . . . . . . . . . . . . . .
8
1. Az egyházi év szerint változó szövegek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
2. Alkalmak szerint változó szövegek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
3. Zsoltárok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
iv. isTEnTiszTElETi imádságok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1. Ünnepi imádságok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Reggeli és esti imádságok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
3. Alkalmi imádságok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4. Általános könyörgő imádságok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

background image
v. kErEszTElés
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1. Gyermek keresztelése: általános rend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
2. Gyermek keresztelése: rövidített rend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
3. Sürgős keresztelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4. Felnőtt keresztelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
. Keresztelési alapigék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
vi. EgyHázkElés
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1. Egyházkelés rendje, ha a gyermek él . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
2. Egyházkelés rendje, ha a gyermek nem él . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
vii. konfirmáció
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
1. Konfirmációi vizsga rendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2. Konfirmációi istentisztelet rendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3. Konfirmációi alapigék és áldások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
viii. áTTérés
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
iX. EskETés
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Esketés rendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
2. Esketési emlékünnep rendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3. Esketési alapigék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
X. lElkipászTori szolgálaTok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
1. Lelkipásztori beszélgetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2. Gyónás és úrvacsora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3. Beteg mellett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4. Halottas háznál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
. Sírkő felállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
. Halottak emlékezete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Xi. TEmETés
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
1. A temetés énekes rendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2. A temetés rövid rendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
3. Megemlékezés temetésről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
4. Bűnbánati zsoltárok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
. Igék felolvasásra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
70
background image
. Temetési imádságok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
7. Bevezető igék a sírnál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
8. Temetési kollekták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
. Temetési alapigék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Xii. lElkészavaTás
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
1. A lelkészavatás rendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
2. Lelkészavatási áldások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Xiii. lElkészi munkaTárs kiBocsáTása
. . . . . . . . . . . . . . . . 43
Xiv. ikTaTás
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1. Lelkész iktatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2. Esperes iktatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Püspök iktatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
4. Teológiai tanár iktatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
. Különleges beosztású lelkész iktatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
. Helyettes lelkész, segédlelkész, lelkészi munkatárs iktatása . . 48
7. Gyülekezeti tisztségviselő iktatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
8. Egyházmegyei, egyházkerületi, országos felügyelő iktatása . . 40
. Esküszövegek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Xv. EgyHázi épülET és fElszErElés szEnTElésE
. . . . . . 01
1. Templom alapkőletétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
2. Templomszentelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3. Renovált templom szentelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. Oltár és oltárkép szentelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. Keresztelőkő szentelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
. Szószék szentelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
7. Úrvacsorai felszerelés szentelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8. Orgona szentelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
. Harangszentelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
10. Gyülekezeti ház szentelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
11. Lelkészlak szentelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
71
background image
Xvi. liTurgikus rEndEk koTTával
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1. A vasárnapi istentisztelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2. A mindennapi istentisztelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Xvii. álTalános úTmuTaTó
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
72
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek