1%
 

Köszöntés

Üdvözöljük az evangélikus liturgiával foglalkozó portálon!

A Magyarországi Evangélikus Egyház liturgiai gyakorlatában használatos anyagok letölthetők, illetve online olvashatók:

Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv I.

Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv II.

Prőhle-féle Agenda

 

Kedves Olvasó!

Az alábbi felhívás immáron nyolc éve látott napvilágot. Akkor tesztelésre és véleményformálásra kértük mindazokat, aki vették a fáradságot és beleolvastak a Liturgikus könyv második részébe, a kazuális és áldó szolgálatokkal kapcsolatos liturgia-tervezetre. Volt idő hát a megismerésre és kritikai megjegyzések tételére.

Kis számú vélemény érkezett. Azt és az azóta megfogalmazódott igényeket beledolgozzuk az anyagba, és terveink szerint a véglegesített szöveg belátható időn belül a püspöki tanács, majd a zsinat elé kerül abban a reménységben, hogy az eddig digitális anyag szerkesztett formában elektronikusan és nyomtatott formában is napvilágot láthat, s a szolgálatban hivatalosan is választható anyagok közé tartozhat. 

További segítő kérdésekre és véleményre szívesen állunk rendelkezésre. 

Dr. Hafenscher Károly, a liturgiai és agenda-szerkesztő bizottság elnöke (hafo@lutheran.hu)


Figyelem!

Elkészült a Liturgikus könyv második kötetének „nullverziója”


A Liturgiai Bizottság munkája újabb mérföldkőhöz érkezett. Elkészült a 2007-ben megjelent Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv 2. kötetének kézirata. Az első kötet anyagát egyházunk, mint alternatív istentiszteleti lehetőséget vezette be. Amíg az elsőben a templomi istentiszteletek rendjét találjuk, addig a második kötetben a kazuális szolgálatok (esketés, temetés), a szentelő és iktató alkalmak (ordináció, püspök szolgálatba állítása, lelkészek, felügyelők, tisztségviselők beiktatása), valamint használatba vevő és áldó szolgálatok (templomszentelés, különböző szakrális tárgyak és eszközök megáldása, épületek használatba vétele) sorakoznak fel.

A megszokott (alap) fejezetek teljes mértékben kompatibilisek az eddig használt (Prőhle-féle) ágendával – gazdagítva annak anyagát. Az új részek pedig hiánypótlók: a személyes gyónástól a korábban nem ismert szolgálati ágak iktatásáig, az ökumenikus esketési liturgiáktól a temetői istentisztelet rendjéig. Az egyes szakaszokhoz gazdag bibliai textuárium tartozik. Az apróbetűs részek pedig segítenek a szolgálatunk teológiai alapjait megerősíteni.  

Az anyagot a püspöki hivatalok az esperesek útján eljuttatják az egyházmegyékbe, s kérik a lelkészeket, hogy tanulmányozzák. A tervek szerint a következő év elején a Lelkészi Munkaközösségekben részletes ismertetésre kerül a „kazuális ágenda”. A következő tíz hónapban a bizottság tagjai összegyűjtik, és az anyagba bedolgozzák a véleményeket. Reménység szerint így láthat napvilágot 2012 őszére a Liturgikus könyv II. kötete.

Az anyag honlapunkon közzétett, illetve CD-n terjesztett változata még csak munkaanyag. A tördelés csupán házilagos, a szöveggondozás még nem történt meg. Minden észrevételért, segítő hozzászólásért és jobbító szándékért hálás a Liturgiai Bizottság csapata.

2011. 06. 23.

Gáncs Péter elnök-püspök gondolatai a Liturgikus Könyv második kötetével kapcsolatban:

Kedves Testvérek!

Elkészült és az elmúlt héten a világhálón közzétételre került a Liturgikus könyv 2. kötetének kézirata, az ún. „nullverzió". Ez az anyag nem nyomdai úton készült el, mint az első kötet próbakiadása, hanem elektronikus formában, hogy minél szélesebb körben böngészhessék az érdeklődők, s mindazok, akiknek szolgálatuk során szüksége lesz rá.

Külön kérésre elkészítjük CD-n is, de bárki letöltheti a http://liturgia.lutheran.hu oldalon, (ahol megtalálható az első kötet éppen úgy, mint a Prőhle Ágenda elektronikus verziója). (Erre az oldalra el lehet jutni egyházunk honlapjáról, ahol a fő oldalon a balra található címszavak közt találjuk a „liturgia" linket is.)

Szeretettel ajánljuk testvéreink figyelmébe a kéziratot, hogy együtt olvasva, megismerve tudjuk még alakítani, javítani a könyv formátumú kiadásra, amelyet 2012-re tervezünk.

A Liturgikus könyv 2. a kazuális, az áldó, szentelő, iktató szolgálatok rendjeit tartalmazza. Az anyag kompatibilis a Prőhle Ágendával, hiszen a szokott szolgálatokat úgy gazdagítja, hogy épít az eddigi gyakorlatra. Számos olyan fejezet található meg benne, amely az eddigi rendnek néhány mondattal kiegészített változata (esktetés, temetés). Ugyanakkor jó néhány rend részletesebb kidolgozásra került (ordináció, püspök szolgálatbaállítása, ökumenikus esketési rendek, templomszentelés) . Bizonyára a legnagyobb érdeklődésre azok a liturgikus formák tartanak majd számon, amiknek eddig nem volt önálló rendjük. Ilyenek a temetői istentisztelet, a személyes gyónás, a lelkipásztori szolgálatok, a búcsúztató istentisztelet, néhány tisztségviselő beiktatása, új intézmények megáldása, hitoktatók, lektorok szolgálatba állítása stb. Megújultak a temetéshez, esketéshez, szentelésekhez tartozó textuáriumok is. Az egész anyag teológiai és gyakorlati szándéka, hogy mindenféle szolgálat az egyház egészének istentiszteleti életébe kapcsoljon bele.

Felhívom testvéreim figyelmét arra, hogy május óta az Evangélikus Élet második oldalán az úgynevezett „régi-új Liturgikus Sarok” hasábján hétről hétre részletes ismertetőt olvashatunk a most közzé tett kötet egyes fejezeteiről. Ezek komoly és szakszerű segítséget jelentenek a szövegek és a rendek megismerésében.

CD-re írva eljuttatjuk az anyagot minden egyházmegyének, kérve, hogy tanulmányozzák azt. Terveink szerint 2012. elején a Lelkészi Munkaközösségek is foglalkoznának az új kötettel.

Kérjük a testvéreket, hogy véleményüket, építő, segítő kritikájukat, változtatási javaslataikat küldjék el a Lk2@lutheran.hu címre. A beérkezett érdemi hozzászólásokat feldolgozzuk, és szükség esetén a Liturgiai Bizottság a végleges sajtó alá rendezés előtt bedolgozza azokat az anyagba.

Legyen fontos számunkra a liturgikus szolgálatunk ezen eseményeinek szép, rendezett formája és az ügyhöz méltó tartalma. Kérem, hogy akkor, amikor az anyaggal foglalkozunk, végiggondolnánk szolgálatunk igényes megjelenését éppen úgy, mint küldetésünk tartalmát. Éljünk azzal a gazdag kinccsel, amit eleink ránk hagytak és amit a liturgia hivatott szakemberei számunkra felkínáltak.

Áldás legyen a szolgálatunkat formáló és gazdagító közös gondolkodáson.

Gáncs Péter elnök-püspök

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek